Zeta.png
 
 

Zeta Class

#36 Audrey "sorai" Chang

#37 Alice "Zaera" Gao

#38 Minna "Exori" Zhang

#39 Jacqueline "Alexis" Wong

#40 Stephanie "Eveli" Yee

#41 Alicia "emi" Yang

#42 Mai "Avani" Tsukikawa

#43 Julie "Fever" Xu